Poradnik: Dofinansowanie z PFRON na schodołaz

Dostępność dla osób niepełnosprawnych to kluczowy aspekt współczesnej polityki społecznej. Polski Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest instytucją, która wspiera różne inicjatywy mające na celu ułatwienie życia osób z niepełnosprawnościami. Jeśli rozważasz zakup schodołazu i zastanawiasz się, czy możesz uzyskać dofinansowanie z PFRON, ten poradnik pomoże Ci zrozumieć proces i wymogi.

Sprawdź kwalifikowalność osoby niepełnosprawnej

PFRON przyznaje środki osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego upewnij się, że posiadasz aktualne orzeczenie, które potwierdza Twój status osoby niepełnosprawnej.

Skontaktuj się z Miejscowym Punkt Zwalczania Dyskryminacji

Najlepszym krokiem jest skonsultowanie się z Miejscowym Punktem Zwalczania Dyskryminacji (MPZD) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Pracownicy tych instytucji pomogą Ci zrozumieć proces aplikacyjny, sprawdzą Twoje uprawnienia oraz wskażą, jakie dokumenty są potrzebne.

Przygotuj dokumentację

W celu ubiegania się o dofinansowanie z PFRON na schodołaz, będziesz musiał dostarczyć odpowiednią dokumentację. Wśród nich mogą być:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności: Aktualne i zgodne z wymaganiami PFRON.
  • Dokumenty potwierdzające koszty: Otrzymasz dofinansowanie na konkretny cel, więc musisz dostarczyć kosztorys schodołazu.
  • Formularze aplikacyjne: MPZD lub PCPR dostarczy Ci odpowiednie formularze, które należy wypełnić i złożyć wraz z innymi dokumentami.

Określ rodzaj pomocy technicznej

Wnioskując o dofinansowanie na schodołaz, konieczne jest precyzyjne określenie, w jakiej formie pomocy technicznej jesteś zainteresowany. W przypadku schodołazów ważne jest wskazanie, że jest to urządzenie ułatwiające dostęp do różnych poziomów budynku.

Złóż wniosek do PFRON

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów i wypełnieniu formularzy aplikacyjnych, możesz złożyć wniosek do PFRON. Warto być cierpliwym, ponieważ proces może trochę potrwać.

Monitoruj postęp wniosku

Po złożeniu wniosku, warto monitorować jego status. W razie pytań lub konieczności uzupełnienia dokumentów, PFRON może skontaktować się z Tobą lub z instytucją, która obsługuje Twój wniosek.

Uważnie przeczytaj odpowiedź od PFRON

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, otrzymasz oficjalną odpowiedź od PFRON. Będzie w niej zawarte informacje dotyczące przyznanego dofinansowania, procedur dalszego postępowania oraz ewentualnych terminów realizacji projektu.

Dofinansowanie z PFRON na schodołaz może znacznie ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami, umożliwiając im swobodny dostęp do różnych miejsc. Ważne jest jednak, aby starannie przygotować się do procesu aplikacyjnego, zwracając uwagę na wszelkie wymogi i formalności. W razie wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z ekspertami w lokalnych instytucjach wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

LOGO PFRON
Dofinansowanie z PFRON

Uzyskaj dofinansowanie na „Likwidację
Barier Architektonicznych”. Pomożemy
dopełnić formalności.

Produkty z artykułu

Schodołazy

Platformy pionowe

Osoba pracująca przy monitorze na którym wyświetlony jest projekt windy i logo elektrolift

Porozmawiaj z Doradcą

Nie masz pewności jakie rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w Twoim
przypadku? Porozmawiaj z naszym Doradcą.

Więcej na ten temat

Skorzystaj z pomocy doradcy

Krótko opisz swój problem. Podpowiemy jakie rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku

Skip to content