Projekty UE

Plakat informujący o dofinansowaniu z Unii Europejskiej

Elektro-Lift Szymon Ryciuk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Internacjonalizacja firmy  Elektro-Lift Szymon Ryciuk”.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie marki Elektro-Lift i jej właściciela na nowe rynki zbytu,

a tym samym poszerzenie skali działalności firmy oraz wzrost jej wyników finansowych. Do celów szczegółowych zalicza się̨ :

Realizację przygotowanego MBI tj. poprzez działania doradcze, wizerunkowe oraz inwestycyjne.
Realizacją szerszej strategii rozwoju firmy zakładającej jej wejście na rynki zagraniczne i rozwój marki.

W ramach projektu, firma Elektro-Lift stanie się dostawcą wind i platform dla osób z niepełnosprawnościami dostosowanych do potrzeb klienta, które ten będzie mógł samodzielnie zaprojektować i skonfigurować. Elektro-Lift w długofalowej strategii zakłada stanie się producentem wyrobów dostarczanych w całej Europie.

Wartość projektu:  815 244,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 563 380,00 PLN

Skip to content