RESURS

Wyznaczymy wymagany prawem RESURS dźwigu i obliczymy stopień jego wykorzystania. Posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia.

Wyznaczanie RESURSU

RESURS to wyznaczony na podstawie obliczeń okres, przez który można bezpiecznie korzystać z dźwigu. Na jego podstawie określamy, czy dane urządzenie może być dalej użytkowane, czy powinno zostać zmodernizowane lub wycofane z użytku.

Obowiązek wykonania RESURSU spoczywa na właścicielu urządzenia.  Jest to uregulowane w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 roku.

Ponieważ właściciele dźwigów zazwyczaj nie mają odpowiedniej wiedzy technicznej niezbędnej do wyznaczenia RESURSU, nasi doświadczeni konserwatorzy robią to w ich imieniu.

Jak często wykonuje się RESURS?

RESURS musi zostać wykonany bezpośrednio po zamontowaniu windy, a następnie powtarzany co rok licząc od momentu rozpoczęcia jej eksploatacji.

Jeżeli urządzenie przekroczy RESURS, musi zostać wyłączone z eksploatacji, dopóki nie zostanie przeprowadzony tzw. przegląd specjalny.

To możemy dla Ciebie zrobić

Klatka schodowa z zamkniętą windą osobowa.

RESURS wind

Wyznaczymy RESURS każdego rodzaju windy i wydamy niezbędne orzeczenie.

Oprócz wymogów formalnych wynikających z ustawy, znamy praktyczny proces zużywania się komponentów dźwigu.

Dlatego sporządzony przez nas dokument trafnie określi faktyczny stan urządzenia.

Platforma pionowa w trakcie pracy.

RESURS platform dla niepełnosprawnych

Urządzenia dla niepełnosprawnych takie jak platformy pionowe, platformy przyschodowe oraz krzesełka schodowe również podlegają obowiązkowi wyznaczenia RESURSU. Zajmiemy się tym, zdejmując problem z Twojej głowy.

Osoba niepełnosprawna w asyście drugiej osoby, zjeżdża po schodach na schodołazie.

RESURS innych urządzeń transportu bliskiego

RESURS jest wymagany dla wszystkich urządzeń transportu bliskiego (UTB), w tym również schodów i chodników ruchomych, dźwigników, podnośników, wciągarek, suwnic, wind towarowych. Pomożemy Ci go wyznaczyć.

W ramach tej usługi wykonujemy

Wyznaczenie RESURSU nowego urządzenia

Każda nowa winda musi mieć obliczony RESURS. Nasi doświadczeni konserwatorzy wyznaczą go sprawnie i bez niepotrzebnych opóźnień. Dzięki temu szybko będziesz mógł oddać windę do użytku.

Ocena stopnia wykorzystania RESURSU

Stopień wykorzystania RESURSU należy obliczać co rok, licząc od momentu oddania urządzenia do eksploatacji. Będzie to sprawdzane podczas okresowego badania UDT. Dzięki nam nie przegapisz żadnego terminu – orzeczenie o wykorzystanym RESURSIE zawsze będzie gotowe na czas.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji

Po przeprowadzonym badaniu przygotujemy orzeczenie o obliczonym RESURSIE lub o stopniu jego wykorzystania. Jest ono podstawą do pozytywnego wyniku okresowego badania UDT.

Zleć wyznaczenie RESURSu

Wyznaczymy RESURS Twojego urządzenia i dopełnimy wszelkich formalności.

Zobacz pozostałe usługi:

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak często wykonuje się RESURS windy?

Stopień wykorzystania RESURSU ocenia się raz na rok, począwszy od daty rozpoczęcia eksploatacji windy.

Jeżeli winda przekroczy RESURS, musi zostać wyłączona z eksploatacji do czasu przeprowadzenia przeglądu specjalnego. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy przegląd specjalny szybko i sprawnie, przywracając urządzenie do użytku.

Obowiązek wykonania RESURSU spoczywa na właścicielu urządzenia. Ze względu na specjalistyczną wiedzę, jaka jest potrzebna, żeby zrobić to zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, zazwyczaj zleca się wyznaczenie RESURSU zewnętrznej firmie, która posiada doświadczenie w obsłudze i konserwacji urządzeń dźwigowych.

Według rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii RESURS jest obowiązkowym dokumentem, który musi posiadać każde urządzenie transportu bliskiego, w tym winda.

Skontaktuj się z nami

Zadbaj o sprawne działanie swojego dźwigu. Skontaktuj się z naszym specjalistą.

Skip to content